Pozor na zalakované dosedací plochy šroubů!

Při renovacích se musíme vyhnout chybám, které by mohly kolo nenávratně poškodit. Takovou chybou může být například zalakování dosedací plochy šroubů a středové díry disku. Proč? To si vysvětlíme v následujícím článku.

⚠️ Plochy nezalakovat. Nikdy!

Barva na dosedací ploše šroubů nemá co dělat. Při jízdě, když se kolo zahřeje, existuje riziko, že barva povolí. Jak mezi nábojem, tak mezi dosedací plochou šroubů. Takový problém může v krajním případě vést k povolování kola, což je extrémně nebezpečná situace.

Na druhé straně zde máme opačný extrém – zapékání přebytečného laku v oblasti dosedací plochy. Barva se na plochách zapeče a šrouby nejdou povolit, ani sundat, což nejen stěžuje práci pneuservisu, ale také poškozuje kolo.

🙅‍♂️ Středová díra se také nelakuje

Kolo, kterému zalakujeme středovou díru, nepůjde nasadit. K čemu to povede? K odstraňování barvy. Pokud do pneuservisu donesete takto zalakované kolo, bude potřeba přebytečnou barvu sundat. A to jedinou možnou cestou – seškrabováním.

Takové seškrabování je potřeba provést opatrně a důsledně. Nerovnoměrné odstranění vede k nepříjemným problémům. Jako častý příklad můžeme uvést třepání volantu za jízdy. Proč? Kolo nepůjde nasadit rovnoměrně a vznikne nežádoucí vůle. Pamatujte si, že pokud nasazujeme disky, záleží na každém milimetru!

V druhé řadě může dojít k nenávratnému poškození středové části a znehodnocení kola.

🔩 Pozor na záměnu typu šroubů

Na závěr technická poznámka. Rozdělujeme dva typy dosedacích ploch. Kulovou a kuželovou. A dle toho musíme vybírat správné šrouby. Pokud například do kuželové plochy namontujeme šroub určený pro kulovou plochu (případně naopak), může dojít k dalšímu velkému problému. Proč?

Šroub může v nesprávné ploše poškozovat celou dosedací plochu, což povede k postupnému ničení a povolování kola. Způsobuje se tak nejen velké poškození dosedacích ploch, ale také riziko uvolněného kola, které je nebezpečné.